Darz nebies

Áno, ako dar z nebies pôsobili mobilné domy v Spojených štátoch amerických v čase Veľkej krízy v tridsiatych rokoch minulého storočia. Prečo? Bolo to celkom jednoduché. Stačí sa prečítať pár knižiek, pozrieť sa na pár filmov. Čo človek prečíta, alebo uvidí? Aký je obraz krajiny slobody a prosperity, nositeľky demokracia? Milióny nezamestnaných, umierajúcich v mestských getách so svojimi deťmi hladom.

Horšie, než otroci

Atí zamestnaní bez akejkoľvek záruky, že zárobkom za svoju, často viac, ako otrockú prácu, uživí svoje rodiny či seba aspoň pri živote. Otroci na juhu USA sa mali oveľa lepšie, než robotník tridsiatych rokov, aspoň, čo sa bývania a stravy týka. A do toho prišiel skvelý nápad. Robotník sa musia za prácou sťahovať! Lenže, kde vziať vždy po nájazde nových robotníkov stále nové a nové bývanie?