Moderování plesů a tanečních zábav

Moderování vyžaduje schopnost improvizace, pohotovost, správnou výslovnost, techniku mluveného projevu a v neposlední řadě i zkušenosti v mluveném projevu. To všechno by měl moderátor splňovat, aby diváky pobavil, ale i informoval. Náš kouzelník nejen kouzlí pro děti i dospělé, ale také moderuje při různých příležitostech. Stačí ho kontaktovat.

Moderování soutěží, zábavných programů

Každý moderátor musí umět správně a srozumitelně mluvit. Musí být schopen improvizovat a umět reagovat na nenadálé situace, musí být i pohotový. Dobrá je praxe v mluveném projevu před dalšími lidmi, ať už dětmi nebo dospělými. Náš kouzelník umí nejen kouzlit a čarovat, ale často i moderuje různé zábavné pořady pro děti i pro dospělé.